Nekilnojamojo turto, esančio Ramygalos g. 7, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

image_print

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Negyvenamoji patalpa – medicinos punktas (unikalus Nr. 4400-0507-3627:1138, bendras plotas 22,62 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – gydymo), adresu: Ramygalos g. 7, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybės administracija neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės.

Pradinė objekto pardavimo kaina –  4 500 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina –  4 500 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 0 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Eur.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 450  Eur.

Turto apžiūra 2024 m. rugsėjo 9–11 d.  Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Vadoklių seniūnijos seniūnę Mildą Tamokaitienę, tel. +370  686 61 225, el. paštas milda.tamokaitiene@panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2024-09-09 0.00 val., pabaiga 2024-09-11 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Aukciono data ir laikas: pradžia 2024-09-16 9.00 val., pabaiga 2024-09-17 13.59 val.  

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

Aukciono laimėtojas už perkamą nekilnojamąjį turtą turi atsiskaityti iš karto (ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel.(845) 58 29 13,

el. p. [email protected].