Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo tiesioginio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Butas / patalpa – butas (unikalus Nr. 6698-2011-2011:0003, bendras plotas 18,24 kv. m, gyvenamasis plotas – 15,92 kv. m, 1 aukštas, 1 kambario, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), ir ¼ kitų inžinerinių statinių – kiemo statinių (unikalus Nr. 6698-2011-2111 (šulinys, lauko tualetas), esantys Puodžiūnų g. 4-3, Puodžiūnų k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. Panevėžio rajono savivaldybės administracija neįsipareigoja iškraustyti patalpose esančių daiktų.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 50 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 50 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 10 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 5 Eur.

Turto apžiūros pradžia 2022 m. rugsėjo 12 d., pabaiga  2022 m. rugsėjo 14 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val.  Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Paįstrio seniūnijos seniūną Virginijų Šležą, tel. 8 612 73 952, el. p. virginijus.slezas@panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 8.00 val., pabaiga 2022-09-14 15.45 val. 

(Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo laiku).

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą), banko kodas 40100.

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Viešo aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: 2022-09-15 10.00 val.

Aukciono vykdymo būdas. Asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, dokumentus registruoti pateikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui adresu:
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 214 kabinetas. Aukcionas vyks Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje, 227 kab., II aukšte, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžyje.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija

image_print