Reaguodami į šešiose Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijoje skelbiamą savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus primena, jog ūkine-komercine veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, nukentėję dėl stichinių meteorologinių reiškinių ir dėl to nebegalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams pagal pasirašytas sutartis, gali kreiptis į Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) liudijančias pažymas.

Šios pažymos gali būti sutarties šalių panaudotos kaip faktinis įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Norint gauti pažymą, reikia per protingą terminą nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pradžios pateikti Rūmams šiuos dokumentus:

1) laisvos formos prašymą rūmų generaliniam direktoriui apie įvykį, dėl kurio prašote pažymos;

2) sutarties ir jos lydimųjų dokumentų, pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

3) kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz., kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalią situaciją, hidrometeorologinės tarnybos pažyma apie neįprastai didelį kritulių vietovėje kiekį ir pan.);

4) dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas.

Prireikus, Rūmai gali paprašyti kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą.

Skenuotus dokumentus prašome siųsti el. paštu [email protected] arba atnešti į Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmus adresu J. Urbšio g. 3, Panevėžys (III aukštas).

Daugiau informacijos apie Force Majeure pažymų išdavimą rasite čia: https://paneveziorumai.lt/service/force-majeure-pazymos/


Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų informacija

image_print