Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendras visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas čia.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 2022 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimu Nr. T-133 pripažintas netekusiu galios.

Naujų NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas

Naujos NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos (toliau – Paraiška) teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki nustatytų datų:  pateikus iki birželio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;  pateikus iki spalio 1 d. 23.59 valandos, informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

SVARBU:  nuo 2022 m.  kovo 1 d. su mokiniais, pradėjusiais lankyti neformaliojo vaikų švietimo programas,  sudaromos naujos formos Mokymo sutartys (Aprašo 4 priedas).

Visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurių programų akreditacija galioja iki  2022 m. gruodžio 31 d. turės teikti Paraiškas atitikties reikalavimams nustatymui 2023 metams (pagal naują formą elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt ) iki 2022 m. spalio 1 d.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės: Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289 , el. p. [email protected]   ir Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241, el. p. [email protected].

 

image_print