Naujos patirtys

Dalyvaudami projekto „Sėkmingas mokytojas – laimingas vaikas – tobulėjanti visuomenė“ darbo stebėjimo vizituose Naujamiesčio lopšelio darželio „Bitutė“ pedagogai privalėjo prisitaikyti ne tik prie naujų darbo sąlygų, bet ir naujų kvalifikacijos kėlimo būdų. Su šiuo iššūkiu susidūrė  mūsų įstaigos komanda  2021 lapkričio 1 –5 dienomis vykdanti darbo stebėjimo vizitą.  Šį kartą vizitas Italijos švietimo įstaigose organizuotas mišriu – kontaktiniu ir virtualiu – būdu. Pedagogai ne tik mokėsi naujų ugdymo metodų, bei formų, bet stebėjo ir emocinį klimatą šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atkreipėme dėmesį, kad labai šilti santykiai tarp vaikų ir darbuotojų. Bendraudami sužinojome, kad COVID-19 padarė didelę įtaką vaikų ugdymui: vaikai atvedami į įstaigą tiksliai pagal grafiką, net patys mažiausi eina dezinfekuotis rankų, darbuotojai dirba su kaukėmis.

Lankytoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „Instituto Comprensivo Abbasanta“ vaikai turi savo uniformą – berniukai melsvus, o mergaitės rausvus chalatėlius. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirba nuo 800 iki 1530 ir ten vaikai nemiega.

Susipažinę su Italijos ikimokyklinio ugdymo švietimo sistema supratome, kad ugdymas pagrįstas istorijos pažinimu, tai rodo vaikų darbeliai, užsiėmimai (sūrių darymas, vyno spaudimas). Istoriniai epai išleisti pritaikius juos net prie mažiausių vaikų poreikių. Kasdieniame vaikų ugdyme labai akcentuojama ekologija – kiekvienas  turi savo gertuvę, rūšiuoja šiukšles. Patalpose nėra daug žaislų, todėl lieka daug erdvės judriesiems žaidimams. Vaikai skatinami daugiau bendrauti tarpusavyje.

Kiekvienas darbo stebėjimo vizitas pateikia naujų iššūkių, dovanoja naujų patirčių.


Projekto koordinatorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Eglė Čepulienė

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.