Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.
 
Galimi pareiškėjai:
 
Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių.
 
Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
 
Pagal trečiąją veiklos sritį tinkamas pareiškėjas yra ir rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG (jei rajone nėra veikiančios rajono bendruomenes vienijančios organizacijos) bei Nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.).
 
Finansuojamos šios veiklos sritys ir veiklų pobūdis:
 
I veiklos sritis – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas arba stiprinimas;
 
II veiklos sritis – kaimo vietovės viešųjų erdvių, statinių sutvarkymas ir (arba) priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeninės veiklos skatinimas:
     pirma veikla – viešųjų erdvių kūrimas ir (ar) gerinimas:
        1. viešųjų erdvių kūrimas ir (ar) gerinimas ir (ar) priežiūra, siekiant patenkinti kaimo gyventojų viešuosius poreikius (pvz.: poilsio ir (ar) laisvalaikio vietos (sporto aikštynų, paplūdimio ir kt.) įrengimas);
         2. viešųjų erdvių ir (ar) statinių, skirtų civilinei saugai, kūrimas ir (ar) pritaikymas (pvz., patalpų pritaikymas priedangai ekstremalių situacijų metu);
     antra veikla – viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimas.
 
III veiklos sritis – renginių (mokomųjų renginių arba vizitų, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti) organizavimas.
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui: pagal pirmąją veiklos sritį – 3 500 Eur; pagal antrąją veiklos sritį – 5 500 Eur; pagal trečiąją veiklos sritį: 3 000 Eur, kai pareiškėjas – kaimo bendruomenė; 4 000 Eur, kai pareiškėjas – rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija; 10 000 Eur, kai pareiškėjas – nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.
 
Paramos intensyvumas: iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį; iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų projektams pagal trečiąją veiklos sritį.
 
Daugiau informacijos NMA interneto svetainėje

image_print