Mokyklų edukacinių erdvių konkursas organizuojamas dviem etapais:

Pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki 2022 m. gegužės 13 d.
Nacionalinis etapas rengiamas iki 2022 m. liepos 29 d.
Rezultatai bus skelbiami rugpjūčio mėnesį.

Kodėl rengiamas konkursas?

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Kas gali dalyvauti?

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos.

Kaip pasirengti dalyvavimui konkurse?

Konkurse dalyvaujančios Mokyklos užpildo dalyvio anketą (1 priedas) bei pateikia ją el. paštu salvinija.motiejauskiene@panrs.lt. iki balandžio 22 d. Savivaldybės komisija, išnagrinėjusi anketas, vertins Mokyklų edukacines erdves vietoje, atsižvelgdama į rekomenduojamas vertinimo sritis (2 priedas).

Kaip bus vertinamos mokyklų edukacinės erdvės nacionalinio etapo metu?

Mokyklų, dalyvaujančių konkurse, edukacinių erdvių vertinimas skirsis priklausomai nuo dalyvavimo patirties. Mokyklų, netapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, edukacinės erdvės bus vertinamos atsižvelgiant į vertinimo sritis, nurodytas konkurso nuostatų antrajame priede. Mokyklų, tapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, bus vertinami tik edukacinių erdvių pokyčiai nuo paskutinio laimėto konkurso, taip pat atsižvelgiant į vertinimo sritis.

Kokios naujovės pristatomos šių metų konkurse?

Mokyklas, tapusias nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų konkurse, kviečiame tapti mažiau patirties edukacinių erdvių kūrime turinčių mokyklų mentorėmis ir padėti joms pasirengti konkursui. Mokyklos mentorės gali pasirinkti kuruoti vieną mokyklą, nedalyvavusią 2018 ir 2020 metų konkursų nacionaliniuose etapuose. Kuruojama mokykla gali būti iš kitos savivaldybės ir iš kitos mokyklų grupės (pagal nuostatų 4 punktą), nei mokykla mentorė. Jei kuruojama mokykla nugalės nacionaliniame etape, mokykla mentorė gaus 20% papildomų konkursinių balų.

Nuostatai

Dalyvio anketa (1 priedas)
Vertinimo vadovas (2 priedas)
Protokolas (3 priedas)


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

image_print