Miežiškiuose – gyvasis etnokultūros reiškinys „Petronės armonika“

Miežiškių kultūros centre klegėjo, skambėjo, dalyvius ir publiką džiugino, pavasarį kvietė tradicinė Lietuvos armonikininkių šventė-varžytuvės „Petronės armonika“. Kas antrus metus organizuojamas renginys šiemet vyko jau šešioliktą kartą ir sukvietė rekordinį skaičių muzikančių – šventėje griežė vienuolika armonikininkių ir bandonininkių. Daugiausiai laurų nuskynė viešnios iš Jurbarko rajono.

„Petronės armonika“ – vienintelė tokio pobūdžio šventė-varžytuvės Lietuvoje, kurią rengiant siekiama išsaugoti etninės kultūros gyvąjį reiškinį, skleisti bei populiarinti moterų ir merginų atliekamą instrumentinį folklorą, skatinti muzikančių koncertinę veiklą. Varžytuvėse dalyvauti kviečiamos moterys ir merginos, grojančios įvairių tipų armonikomis.

Savitas, originalus renginys itin mėgstamas muzikančių, jo senbuvės „Petronės armoniką“ juokais vadina armonikininkių atlaidais, nes šventė joms ne tik svarbi, bet ir kuria bendruomeniško artimųjų suėjimo nuotaiką. Šiemet į „atlaidus“ vėl sulėkė nemenkas būrys žmonių, siejamų susikalbėjimo, supratimo, tų pačių vertybių, muzikos saitų.

Tradicijas saugančioje šventėje skambant Ukmergės r. Siesikų kapelos „Vieversa“ patriotinėms dainoms paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, prisiminti senųjų lietuviškų pavasario švenčių papročiai. Ir, žinoma, skambėjo skirtingų Lietuvos regionų tarmės, skirtingose vietovėse užrašyti muzikos kūriniai, liaudies dainos – armonikininkės demonstravo išradingumą, kūrybiškumą, varžydamosi dėl titulų, prizų, dėl publikos dėmesio. Muzikančių pasirodymus vertino žiūrovai ir komisija: etnomuzikologas  dr. Gvidas Vilys, folkloro ekspertė Lina Vilienė, kultūros specialistas Remigijus Vilys, renginio sumanytojos, miežiškėnų tradicijų saugotojos Aldona Petrulaitienė ir Valerija Bartulienė.

Publika savo simpatijų prizą skyrė jauniausiai varžytuvių dalyvei, Smiltei Skutkevičiūtei iš Jurbarko r., Vadžgirio. Tai pačiai vietovei atstovavusi mergaitės mokytoja, kultūros darbuotoja Lina Lukošienė pripažinta verta varžytuvių Didžiojo prizo.

Prizinių vietų laimėtojas komisija suskirstė taip: I teko Viktorijai Kiurienei iš Panevėžio, II – Stasei Novikienei iš Sližių, Ukmergės r., III – Smiltei Skutkevičiūtei.

Visos varžytuvėse griežusios armonikininkės už pasirodymus apdovanotos juos atspindinčiais titulais.  Kotryna Juškaitė iš Raguvos įvardinta linksmiausia, Audronė Rancovienė iš Miežiškių – artistiškiausia, Virginija Stundžienė iš Velžio – liaudiškiausia, Kristina Juškienė iš Raguvos – kūrybiškiausia, Virginija Užienė iš Šiaulių – dainingiausia, Zita Petronienė iš Panevėžio – romantiškiausia, Zina Andrejevienė iš Pakruojo – ištikimiausia.

Įspūdingus prizus muzikantėms sukūrė talentingi Miežiškių žmonės: geriausios armonikininkės apdovanotos Eduardo Tito medžio drožiniais, žiūrovų numylėtinė gavo Ritos Gasaitienės nupintą tautinę juostą, visos renginio dalyvės apdalytos Aldonos Petrulaitienės numegztomis riešinėmis. O didžiausia dovana ne viena muzikantė įvardijo organizatorių kvietimą po poros metų vėl susitikti puikią bendrystės nuotaiką kuriančioje ir tradicijas saugančioje šventėje.


Miežiškių kultūros centro informacija

Gintaro Lukoševičiaus nuotraukos