Las otras orillas — kiti krantai

Džiaugiamės, kad Panevėžio r. Naujamiesčio mokykla nuo 2023-10-01 iki 2025-03-31 įgyvendina naują, jau penktą, Erasmus+Ka1 projektą „Mokykla kiekvienam“ („School for Everyone“)!

Atsižvelgiant į prieš tai vykdytų Erasmus+ projektų patirtį ir mokyklos veiklos strategiją, kryptingai siekiame jau išsikeltų tikslų, kad mokykloje kiekvienam – ir mokiniui ir mokytojui būtų saugu ir gera.

Pirmasis mobilumas — „Kiti krantai“ („Las otras orillas“) Sevilijoje (Ispanija), kurio pagrindinės temos — Europos ir kitų pasaulio šalių kultūrinė sąveika, migracijos iš karo zonos šalių iššūkiai, kokybiškų švietimo galimybių užtikrinimas skirtingų poreikių ugdytiniams.

Įdomi, intensyvi, gerai organizuota kursų programa, profesionalūs vadovai bei inovatyvūs ugdymo metodai leido įsigilinti į kūrybiško ugdymo veiklas, kurios padeda mokyklai teikti aukštos kokybės, efektyvų, vaizduotę ugdantį išsilavinimą skirtingų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Įtraukios praktinės veiklos vyko mišriose tarptautinėse grupėse: poezijos vertimas ir skaitymai prie masinės migrantų kapavietės Tarifoje; žymių žmonių pristatymas asmeniniu monologu Kordoboje, Sevilijoje; skirtingų miesto vartų piešimas bei pristatymas per simbolius; europietiškos, arabiškos bei hebrajiškos kultūrų samplaikos paieškos architektūroje, mene, literatūroje ir kt. Visa kursų metu parengta medžiaga buvo sukelta į elektroninį leidinį bei internetinę svetainę.

Mums, kaip kursų dalyvėms, įgyta tarptautinė patirtis suteikė galimybę rasti bendraminčių būsimiems projektams; inovatyvius, įtraukiajam ugdymui būtinus mokymo metodus taikyti savo darbo praktikoje, pažinti skirtingų šalių kultūrą ir žmones.

Erasmus+Ka1 projektą Mokykla kiekvienam“ („School for Everyone“) finansuoja Europos sąjunga.


Projekto vadovė R.Pagojienė, bibliotekininkė L.Šinkūnienė