1

Laba diena. Situacija: Gyvenu daugiabutyje name (buvusiame bendrabutyje).Mūsų butas turi atskirą įėjimą iš lauko .Dabar pradėjusi administruoti namą įmonė liepia mokėti už namo bendroms patalpoms naudojamas paslaugas,nors mūsų butas tomis bendromis patalpomis nesinaudoja 100 procentų. Ar tai teisinga?Ką daryti,kad mūsų butui nebūtų priskaičiuojami šie mokesčiai?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828)  4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad  jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos  arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.  Administratoriaus funkcijos yra nustatytos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu     Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94).  Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Atsižvelgdami į tai, siūlome kuo greičiau įsteigti gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją  arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį.