1

Laba diena, pakitus statybos įstatymui,norėčiau sužinoti, kokių tiksliai dokumentus reikia pateikti Panevėžio rajono miesto savivaldybei, norint pasistatyti nesudėtingą vienbutį gyvenamąjį namą sodų bendrijoje Ekranas 1, Plukių kaime.Namo plotis planuojamas iki 80 kv., vieno aukšto,atitinkantis Sodų bendrijų įstatymą.Ketiname įsirengti giluminio vandens gręžinį,nuotekų sistemą, prisijungti prie elektros tinklų.Žmona yra vienintelė sklypo savininkė, turime toponuotrauką, sklypo kadastrinius matavimus, darytus 2014m. Ar galima pateikti savo braižytą supaprastintą namo planą, kurį patikrintų ir patvirtintų architektas savivaldybėje? Ar galime statybą vykdyti patiems,kaip statybos rangovams, prisiimant visą atsakomybę už kokybę,broką ir pan.Kokių leidimų reikėtų tokioms statyboms? Ar būtų galima dažniau konsultuoti el.paštu su Architektūros skyriumi, nes šiuo metu esame užsienyje, bet norime tiksliai parengti visus dokumentus Statybos leidimui gauti.

Statybą sodininkų bendrijos teritorijoje reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FD474D5CE327/kKytmduGNo). Norint statyti gyvenamąjį namą iki 80 kv.m bendro ploto nuo 2017-01-01 privalomas Leidimas (statyti naują statinį, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir t.t.) – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (http://www.vtpsi.lt/node/3175). Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (http://www.vtpsi.lt/node/3144). Šiame reglamente numatyta kas gali atlikti nesudėtingo statinio projektavimo darbus. Statybos darbus galite vykdyti ūkio būdu. Dėl sąlygų gręžinio projektavimui reikia kreiptis su prašymu į Savivaldybės administracijos Architektūros skyrių. Gręžinius projektuoja ir įrengia tam teisę turinčios įmonės. Sąlygas prisijungimui prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo sistemų (gatvių/kelių) išduoda šių tinklų ir susisiekimo sistemų valdytojai. Sąlygų galimu rūpinasi patys statytojai. Visas su projektavimu susijusias funkcijas galite deleguoti projektuotojui.