1

Laba diena Norėčiau pasiteirauti, kas atsakingas už saugos kalnelių įrengimą Kęstučio gatvėje. Kalnelis prie PC Norfa pasibaisėtinas, net super lėtai važiuojant laužoma automobilio važiuoklė. Kodėl visi kalneliai išdėstyti tik vienoje atkarpoje nuo Tilvyčio gatvės iki Ventos g.? Geriau susidėkit tuos kalnelius prie savo savivaldybės ir laužykit savo automobilius!!!!!

Panevėžio rajono savivaldybėje greičio ribojimo kalneliai fizinių ar juridinių asmenų prašymu įrengiami tokia tvarka: savivaldybės administracijai teikiamas prašymas su planuojamos greičio mažinimo kalnelio įrengimo vietos schema ir gyventojų, prie kurių sklypų prašoma įrengti greičio apribojimo priemones, sutikimais.  Prašymą svarsto savivaldybės eismo saugumo komisija. Jai pritarus, savivaldybės parinktas rangovas suderina kalnelių įrengimo schemą su policija ir, vadovaudamasis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, įrengia greičio mažinimo priemones. Molainių k. Kęstučio g. greičio mažinimo kalnelių įrengimo klausimas buvo svarstomas 2017 m. rugpjūčio 12 d. Eismo saugumo komisijos posėdyje. Komisija prašymui pritarė.