1

Laba diena, ar išvažiuojant studijuoti į JAV ketveriems metams reikia išsideklaruoti gyvenamąją vietą? Ar reikia dar ką nors papildomai susitvarkyti prieš išvykstant?

Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. (29)4R-18, 11 punkte numatyta, kad asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Dėl gyvenamosios vietos pakeitimo kreipkitės į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Į antrąjį Jūsų klausimą atsakyti negalime, kadangi trūksta informacijos bei konkretumo.