Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.

Į finansavimą SRF lėšomis gali pretenduoti sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą; sporto inventoriui ir įrangai įsigyti; sporto renginius organizuoti; asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai.

Taip pat į SRF finansavimą gali pretenduoti projektai, skirti esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paraiškas sporto projektų finansavimui gauti gali teikti tik juridiniai asmenys. SRF finansuoja iki 90 proc. projekto išlaidų. Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškos fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto renginių organizavimo, sporto srityje dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos projektams teikiamos iki 2021 m. gruodžio 23 d., esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams – iki 2022 m. kovo 1 d.

Daugiau informacijos čia


Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

image_print