Panevėžio rajono gyventojai kviečiami susipažinti su Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023–2030 m. projektu. Iki gruodžio 12 d. (imtinai) laukiame Jūsų pasiūlymų (pastabų) el. paštu [email protected] ar tel. (8 45) 58 26 95.

Strateginis plėtros planas (toliau – SPP) – tai vienas svarbiausių strateginio planavimo dokumentų, apibūdinamų kaip Panevėžio rajono ateities gairės. Šis dokumentas apima strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

Atsižvelgiant į esamą situaciją (gyventojų lūkesčius, tęsiamus darbus, įgyvendinamus ir planuojamus projektus), parengtas Panevėžio rajono savivaldybės SPP, kurio vienas iš tikslų – atskleisti ateinančių aštuonerių metų Panevėžio rajono vystymosi prioritetines kryptis. Keičiantis aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, SPP taip pat bus peržiūrimas ir pagal poreikį tikslinamas.

Naujame SPP suformuluota vizija – Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi Panevėžio krašto bendruomenė,

  • plėtojanti konkurencingą žemės ūkį ir verslą,
  • įtvirtinanti gyvenimo kokybę,
  • tvariai naudojanti aplinką,
  • puoselėjanti krašto tradicijas.

Tai sukuria tvirtą pagrindą tolesniam darniam Panevėžio rajono vystymuisi, siekiant tapti šiuolaikišku ir konkurencingu rajonu. Vizijos įgyvendinimui užtikrinti suformuotos ilgalaikės strategijos kryptys – prioritetai: „Aktyvi išsilavinusi bendruomenė“, „Gyvenimo kokybė“, „Konkurencingas ūkis“. Prioritetų įgyvendinimui SPP detalizuoti suformuluota 10 tikslų, 29 uždaviniai ir atitinkamai kiekvienam uždaviniui pritaikytos priemonės.

Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023–2030 m. projektą planuojama pateikti tvirtinti Savivaldybės tarybos posėdyje š. m. gruodžio 15 d.

Susipažinti su Panevėžio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2023–2030 m. projektu galite čia


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija

image_print