Norinčius  vykdyti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklas 2021 m. vasarą, birželio–rugpjūčio mėn., kviečiame teikti paraiškas iki 2021 m. gegužės 1 d. Paraiškos forma čia

NVŠ veiklose birželio–rugpjūčio mėn. galės dalyvauti tik tie mokiniai, kurie nedalyvauja  NVŠ veiklose 2021 m.

Dokumentus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai el. p. savivaldybe@panrs.lt

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) (registracija čia);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informaciją apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės: Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt, Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289 el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt, Alma Namavičienė, el. p. alma.namaviciene@panrs.lt.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

image_print