Vadovaudamiesi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečiame teikti programų projektų paraiškas iki 2021 m. kovo 25 d. Dėl papildomos informacijos kreiptis į 104 kab. arba tel. (8 45) 58 29 04, el. p. ausvydas.plestys@panrs.lt.


Savivaldybės informacija

image_print