PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS ATASKAITOS PAGAL VSAFAS

  • AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3 KETV.
  • FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 3 KETV.
  • FINANSAVIMO SUMOS 3 KETV.
  • VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 3 KETV.
  • AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2 KETV.
  • FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2 KETV.
  • FINANSAVIMO SUMOS 2 KETV.
  • VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2 KETV.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 20:30