Konferencija „Bendruomeninių organizacijų tarybų pirmoji kadencija: patirtis, pasiekimai, problemos“

Lapkričio 25-26 d. bendruomenininkai rinkosi į Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (LVBOS) ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) organizuotą konferenciją „Bendruomeninių organizacijų tarybų pirmoji kadencija: patirtis, pasiekimai, problemos“.

Susirinkusius pasveikinusios ir palinkėjusios racionalių diskusijų LVBOS pirmininkė Eglė Juozapavičienė ir LKBS pirmininkė Virginija Šetkienė pristatė konferencijos pranešėjus.

Mintimis apie bendruomenininkų bendradarbiavimą su savivaldos atstovais dalinosi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Seimo narys Kęstutis Vilkauskas skaitė pranešimą apie bendruomenių reikšmę aktyvinant „mažąją“ savivaldą. Seimo narė Guoda Burokienė papasakojo apie kitose Europos šalyse skatinamą ir reglamentuojamą darbą su bendruomeninėmis organizacijomis.

Bendruomeniškiausios savivaldybės nominaciją šiais metais pelniusios Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas kalbėjo, kad bendruomeniškumas tai dalijimasis, palaikymas, partnerystė ir bendradarbiavimas. Meras susirinkusiems patarė, jog norint pasiekti geresnių rezultatų ypatingai svarbu dalintis, jis sakė: „vienas gali nešti tiek kiek pakeli, jei nori panešti daugiau – reikia dalintis“. Gerąja patirtimi dalinosi Kauno rajono mero pavaduotojas Paulius Visockas. Jis pristatė bendruomeninių organizacijų tarybų (BOT) veiklą Kauno rajone. Mero pavaduotojas išsakė savo nuomonę, kad bendruomeninių organizacijų tarybos atstovai yra lyderiai ir savanoriai, tie kuriems rūpi aplinka, joje gyvenantys žmonės. Apie bendruomeninių organizacijų tarybų veiklą ir darbą su bendruomenininkais pranešimą skaitė Raseinių rajono savivaldybės BOT pirmininkė Loreta Sirvidienė. Apklausos rezultatus pristatė Mažeikių rajono BOT pirmininkė Milda Šukienė.

Antrąją dieną paskaitą apie tai kaip neperdegti patiems, kaip pasidalinti darbais ir atsakomybėmis, kaip valdyti konfliktus organizacijoje skaitė lektorius Lukas Benevičius.

Apžvelgiant pirmąją Bendruomeninių organizacijų tarybų kadenciją, atkreiptas dėmesys, kad šių tarybų veikla priklausė nuo savivaldybių tarybose ir administracijose susiformavusios bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis praktikos. Kalbantis išryškėjo, jog siekiant stiprinti BOT veiklą reikia gerosios patirties sklaidos, darbo metodų,  kompetencijų kėlimo, veiklos skatinimo, viešinimo ir įvertinimo, finansavimo veiklai užtikrinti. Diskusijos metu daug dėmesio skirta bendruomenininko, savanorio sąvokai, jos reglamentavimui.


Panevėžio r. bendruomenių sąjungos pirmininkė Odeta Baltramiejūnienė