Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Sveiki, noriu atsisakyti vaiko pinigu nes isvykome su vaikais is Lietuvos ir issiregistavome, kaip Tai padaryt?

  Dėl išmokos vaikui nutraukimo galima parašyti prašymą elektroniniu paštu adresu:  socparama@panrs.lt . Būtina nurodyti savo asmens duomenis.


  Prie kelio į savo sklypą, kuris servituto teise priklauso dar dviem miškų savininkams, norėtume pasistatyti kelio ženklą, ribojantį pašalinių transporto priemonių eismą. Kokius dokumentus tokiu atveju ir kam reikėtų pateikti? Bei kokia viso proceso tvarka?

  Pažymime, kad Savivaldybei nesuteikta teisė aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, todėl atsakydami į Jūsų klausimą pateikiame tik informaciją apie jas.

  Mūsų šalyje automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio nuostatomis keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas, kad, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Kelių įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys, o teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, reglamentuoja Civilinis kodeksas. Kelių įstatymo 18 straipsnis numato, kad kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnis nustato, kad saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant eismo saugumo priemones organizuoja ir koordinuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones. Taigi, savivaldybė priima sprendimus dėl eismo organizavimo tik jai priklausančiuose vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose.

  Apibendrinant išdėstytą informaciją, darytina išvada, kad riboti eismą savo nuožiūra galite tik kelyje, esančiame Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, su sąlyga, jei žemės sklypui nėra nustatytas tokį ribojimą draudžiantis servitutas. Kitais atvejais kelio užtvėrimas gali pažeisti kitų asmenų teises.


  Norėjau paklausti mes pasidarėme nuoteku valymo irenginius ir nežinojome kad reikalingas statyba leidžiantis dokumentas. Ar mes galime kaip nors pildyti pareiška susigrąžinti dali išlaidu ar ne. Ačiū už atsakyma.

  Nuotekų valyklų statybos darbų atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir atitinkami statybos techniniai reglamentai. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Individualių nuotakų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu kompensacija yra skiriama tik už teisės aktų nustatyta tvarka atliktus darbus ir pateikus apraše nurodytus dokumentus. Vienas iš tokių dokumentų yra statybos leidimas. Be statybos leidimo įrengta nuotekų valykla vertinama kaip savavališka statyba, o savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.


  Kokiais atvejais reikia sudaryti infrastruktūros sutartis. Koks dabar Panevėžio raj. yra tarifas, kada tarifas keisis.

  Infrastruktūros plėtros trišalė sutartis sudaroma, kada norima įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus, be trišalės sutarties Aukštaitijos vandenys nesuteiks prisijungimo sąlygų. Norint sudaryti trišalę sutartį reikia rašyti laisvos formos prašymą dėl vandentiekio ir nuotekų projektavimo ir statybos el. paštu savivaldybe@panrs.lt  . Prašyme turi matytis pareiškėjo vardas ir pavardė, gyv. Vietos adresas, kontaktinis numeris, elektroninis paštas. Jeigu pareiškėjas atstovauja keliems asmenims ar sklypams kur nėra jis savininkas, reikalingas įgaliojimas atstovauti trišalei sutarčiai. Pagal Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimą 2021 m. vasario 25 d. Nr. T -51, Panevėžio infrastruktūros plėtros tarifas yra :

  • prioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.
  • prioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2;
  • neprioritetinės socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai – 0 Eur/m2.

  Šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. kovo 1 d.

  Šiuo metu negalima atsakyti, kada tarifas keisis. Jeigu bus nuspręsta nustatyti tarifą, bus naujas tarybos sprendimas ir jis bus viešai prieinamas www.panrs.lt


  Kur kreitis dėl valymo įrenginio kompensacijos?. kokių dokumentų reikia? Gal galima sužinoti tel nr? konsultacijai?

  Visą informaciją apie individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimą galima rasti Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/kvietimas-teikti-prasymus-del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-statybos-islaidu-dalinio-kompensavimo/ Konsultuotis galima paskambinus į Statybos ir infrastruktūros skyrių tel. 869856868 arba 869810492.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54