Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Laba diena,norėčiau,kad atsakytumėt į klausimą susijusį su socialinė pašalpa.Jei vyras susitvarkė žemės sklypo dokumentus ir pirmenybę ją nusipirkti perleidžia kitam asmeniui.Ar tokiu atveju mūsų šeima nustotų gauti socialinė pašalpą?

  Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

  Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-07 sprendimu  Nr. T-6,  57.8 punkte nustatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir nenurodo kaip įgyto naujo turto ar gautų piniginių lėšų, bei  12 mėnesių neskirti socialinės pašalpos ar nutraukti jos mokėjimą, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų mokėjimą 12 mėnesių, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo   piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip 0,5 šio turto vidutinės rinkos vertės dydžio;

  Parduodant žemę, prašytume vadovautis minėtomis Aprašo nuostatomis.

  Dėl smulkesnės informacijos, teirautis tel . 84558299.


  Laba diena, man 23, esu antro kurso ištestinių studijų studentė. Ar galiu gauti socialinę pašalpą, kuri yra vienas iš kriterijų gauti socialinę stipendiją?

  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003,Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353; 2012, Nr. 136-6968; 2013, Nr. 10-421) 1 str. 2 p. nustatyta, kad „ bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai  (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai)  iki 8 metų;neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai  ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių  asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350,0Lt), arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų  (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

  Jums nėra 24 metų, studijuojate aukštojoje mokykloje, esate netekėjusi ir neauginate savo vaikų, tada piniginė socialinė parama  Jums vienai nepriklauso.  Kad gauti piniginę socialinę paramą visai šeimai,  reikėtų kreiptis Jūsų tėvams.

  Dėl išsamesnės informacijos siūlome kreiptis telefonu – (8 45) 58 29 98.


  Laba diena, noreciau pasiteirauti apie pensijas daugiavaikem motinom,kokiu reikia dokumentu,kokiu reikia dokumentu jei vaikas dirba ir gyvena uzsienyje,Anglijoje.

  Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms dokumentų:

  motinos asmens dokumentas, gyvenimo aprašymas, gyv. vietos deklaracijos pažyma; visų vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ar jos vaikų pavardės keitimą; mirusių vaikų mirties liudijimai, visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo staigų arba darbdavių, arba seniūnijų, o vaikų nuolat gyvenančių užsienio valstybėje – tos valstybės kompetentingos institucijos (su vertimu į lietuvių kalbą). Visų dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti.


  Laba diena, Norėjau sužinoti,kas rajono savivaldybėje tikrina įmones,administruojančias Panevėžio rajone esančius daugiabučius (UAB”Aukštaitijos Būstas). Kokios institucijos dar tikrina tų įmonių darbą?

  Panevėžio rajono savivaldybėje daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdo Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas V. Jokubaitis, tel. 8 45 581927, el. pašto adresas vidmantas.jokubaitis@panrs.lt. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą vykdančių įmonių darbą pagal kompetenciją gali tikrinti įvairios institucijos, pvz.Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir kt.


  Laba diena, norėčiau sužinoti dėl socialinės pašalpos. Aš gaunu socialinę pašalpą 8 narių šeimai. Esu mama auginanti vaiką iki 2 metų, vyras stovi darbo biržoje. Vyras paveldėjo iš motinos 3ha žemės ir dabar jis ją nori parduoti. Kaip bus su paramom ir socialine pašalpa?

  Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

  Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-07 sprendimu  Nr. T-6,  57.8 punkte nustatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir nenurodo kaip įgyto naujo turto ar gautų piniginių lėšų, bei  12 mėnesių neskirti socialinės pašalpos ar nutraukti jos mokėjimą, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų mokėjimą 12 mėnesių, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo   piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip 0,5 šio turto vidutinės rinkos vertės dydžio;

  Parduodant žemę, prašytume vadovautis minėtomis Aprašo nuostatomis.

  Dėl smulkesnės informacijos, teirautis tel . 84558299.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54