Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Laba diena, planuoju statyti sodo namelį, sodų bendrijoje. girdėjau, kad sodo nameliui iki 80 kvadratų projekto nereikia,ar tai tiesa,ar vis dėlto,kazkoks projektas ar leidimas reikalingas?

  Sodo namas tai poilsiui skirtas iki 80 kv. m. bendrojo ploto ir iki  8,5 m. aukščio pastatas, kuris priskiriamas I-os grupės nesudėtingų statinių kategorijai.

  Vadovaujantis STR 1.07.01:2010  „Statybą leidžiantys dokumentai” 6-o priedo nuostatomis, jei statybos sklypas nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, tokiam statiniui nei statinio projektas nei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau atkreiptinas dėmesys į normatyvinius atstumus nuo sklypo ribų ir inžinerinių tinklų (pvz. elektros tiekimo, ryšių linijų, susisiekimo sistemų, melioracinių sistemų išsaugojimo ir pan.) už kuriuos atsakingas pats statytojas.


  Laba diena, norėjau pasiteirauti, kur man reikia kreiptis dėl socialinės pašalpos, ir ar galima internetu užsiregistruoti?

  Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

  Registruotis iš anksto nereikia. Skyriaus ir seniūnijų darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 16.45 val.

  Prašome kreiptis, jeigu Jūs deklaruojate gyvenamą vietą Panevėžio rajone rajone.


  kaip galima sutvarkyti ramybe savo seimai, kai uz sienos gyvena gerianti moteris, pas kuria lankosi visokie “pijokai”, kai vaikai ir mes suauge i mokykla ir i darbus einame nepailseje po naktinio miego, ir nuo-iki kelintos valandos galima triuksmauti savo bute ( daugiabutis gyvenamas namas),jau tai kenciame keleta metu, jau ir pareiskimai yra arasyti kaimynu, bet viskas vyksta toliau.

  Pagal LR ATPK 183 str. atsiranda administracinė atsakomybė už triukšmą vakaro ir nakties metu gyvenamosiose patalpose.

  Pagal LR triukšmo valdymo įstatymo 2 str. vakaro metas yra nuo 18 iki 22 val., o nakties – nuo 22 iki 6 val. ryto.

  Šios problemos sprendimo galimybė – kreiptis  į policiją, kad surašytų pažeidėjams administracinių teisės pažeidimų protokolus.

  Pagarbiai,
  Vilma Janišienė
  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
  Juridinio skyriaus vedėja
  tel. (8-45) 58 29 17
  Elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): vardas.pavarde@panrs.lt.


  laba diena, namu valdos sklypo detaliajame plane: sausuma + vanduo (kūdros dalis), ar reikalingi leidimai keičiant kranto linija ? (del stataus kranto sutvarkymo reiktų daryti įlankėle, del ko keistusi vandens/sausumos plotas)

  Statiniai sklype projektuojami ir statomi, vadovaujantis patvirtinu detaliuoju planu. Kūdra nėra pastatas. Kūdrai iki 10 arų pločio neprivalomas projektas (jei teritorijoje nėra melioracijos įrenginių)., todėl manome, kad kūdros šlaito liniją galima keisti (jei privalomas projektas – atliekant projektą).


  Laba diena, norėčiau sužinoti ar turiu teisę į soc. pašalpą kaip asmuo gyvenantis vienas? Deklaruoju gyvenamąją vietą viena savo nuosavame bute, esu dieninio skyriaus studentė, (niekur nedirbu, nestoviu darbo biržoje). Negaunu jokiu pajamu.

  Atsakydami į Jūsų paklausimą cituojame Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems gyventojams 2011-12-01 įstatymo Nr. XI- 1772  2 straipsnio 2 punktą:

  “Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo,su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;      neįregistravę  santuokos ir bendrą ūkį vedantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350.0Lt), arba nedirbantys(taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.”

  Taigi,  jeigu Jūs nedirbate, mokotės, esate studentė, Jums pačiai socialinė pašalpa nepriklauso. Dėl socialinės pašalpos skyrimo turėtų kreiptis Jūsų tėvai  į deklaruotos gyvenamos vietos seniūniją, arba į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

  Smulkesnė informacija tel. 845 58 29 98


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54