Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  kaip galima sutvarkyti ramybe savo seimai, kai uz sienos gyvena gerianti moteris, pas kuria lankosi visokie “pijokai”, kai vaikai ir mes suauge i mokykla ir i darbus einame nepailseje po naktinio miego, ir nuo-iki kelintos valandos galima triuksmauti savo bute ( daugiabutis gyvenamas namas),jau tai kenciame keleta metu, jau ir pareiskimai yra arasyti kaimynu, bet viskas vyksta toliau.

  Pagal LR ATPK 183 str. atsiranda administracinė atsakomybė už triukšmą vakaro ir nakties metu gyvenamosiose patalpose.

  Pagal LR triukšmo valdymo įstatymo 2 str. vakaro metas yra nuo 18 iki 22 val., o nakties – nuo 22 iki 6 val. ryto.

  Šios problemos sprendimo galimybė – kreiptis  į policiją, kad surašytų pažeidėjams administracinių teisės pažeidimų protokolus.

  Pagarbiai,
  Vilma Janišienė
  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
  Juridinio skyriaus vedėja
  tel. (8-45) 58 29 17
  Elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): vardas.pavarde@panrs.lt.


  laba diena, namu valdos sklypo detaliajame plane: sausuma + vanduo (kūdros dalis), ar reikalingi leidimai keičiant kranto linija ? (del stataus kranto sutvarkymo reiktų daryti įlankėle, del ko keistusi vandens/sausumos plotas)

  Statiniai sklype projektuojami ir statomi, vadovaujantis patvirtinu detaliuoju planu. Kūdra nėra pastatas. Kūdrai iki 10 arų pločio neprivalomas projektas (jei teritorijoje nėra melioracijos įrenginių)., todėl manome, kad kūdros šlaito liniją galima keisti (jei privalomas projektas – atliekant projektą).


  Laba diena, norėčiau sužinoti ar turiu teisę į soc. pašalpą kaip asmuo gyvenantis vienas? Deklaruoju gyvenamąją vietą viena savo nuosavame bute, esu dieninio skyriaus studentė, (niekur nedirbu, nestoviu darbo biržoje). Negaunu jokiu pajamu.

  Atsakydami į Jūsų paklausimą cituojame Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems gyventojams 2011-12-01 įstatymo Nr. XI- 1772  2 straipsnio 2 punktą:

  “Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo,su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;      neįregistravę  santuokos ir bendrą ūkį vedantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350.0Lt), arba nedirbantys(taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas (įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.”

  Taigi,  jeigu Jūs nedirbate, mokotės, esate studentė, Jums pačiai socialinė pašalpa nepriklauso. Dėl socialinės pašalpos skyrimo turėtų kreiptis Jūsų tėvai  į deklaruotos gyvenamos vietos seniūniją, arba į savivaldybės socialinės paramos skyrių.

  Smulkesnė informacija tel. 845 58 29 98


  Laba diena, norėčiau pasikeisti žemės paskirtį. Prašau atsakyti į klausymu. Kur galėčiau parašyti prašymą žemės paskirčiai keisti? Kokius dokumentus turiu pateikti? Per kiek laiko žemės paskirtis būtų pakeista? Kokia šiuo metu tvarka.

  Žemės sklypo paskirties keitimui prašymas teikiamas administracijos direktoriaus vardu (tai padaryti galima architektūros skyriuje 244 kab.). Prie prašymo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijas bei sklypo kadastrinių matavimų bylos kopiją.


  Sveiki, norėčiau sužinoti ar gausiu socialinę pašalpą,jei vyras nebegaus pašalpos iš darbo biržos.Bet “stovės” darbo biržoje. (tuomet jo pajamos būtų nulinės). Aš pati gaunu invalidumo pašalpą ir turėčiau gauti 2 laipsnio pensiją už 5 vaikus. Dabar mūsų šeimą sudaro 4 asmenys. Kokia suma turi būti 1 asmeniui, kad būtų skiriam socialinė pašalpa?

  Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad šeima arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus:

  1) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;

  2) pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas šeimai arba vienam gyvenančiam asmeniui;

  Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims sudaro:

  1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio – 350 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

  2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio –350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

  3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio- 350.0 Lt vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.“

  Jums 4 asmenims norint gauti socialinę pašalpą- Jūsų šeimos mėnesio gaunamos pajamos, įskaitant ir turimos žemės pajamas neturi viršyti 1400.0 Lt

  Dėl smulkesnės informacijos skambinkite tel. 8 45 582998.


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54