Dažniausiai užduodami klausimai

Kada Dembava galės būti šildoma, jei darbininkai dirba taip? Kur pridėti nuotrauką jų triūso?

Iš Jūsų žinutės sunku atspėti kurioje Dembavos k. vietoje dirbantys darbininkai Jums kelia susirūpinimą. Jei turite omenyje šilumos tiekimo trasų tvarkymo darbus Melioratorių gatvėje, tai jų užsakovas yra VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Savo pastabas galite teikti šiai įmonei arba rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros skyriui adresu [email protected]


Kada bus baigti pradėti gatvių asfaltavimo projektai Pušynėlio ir Gardino gatvėse Molainių kaime. Darbai pradėti liepos mėn.. Gyventojų lėšų dalis jums irgi perduota. Su situacija, kuri labai bloga, galite susipažinti atvykę į vietą

Rangos sutartis su konkursą laimėjusiu rangovu dėl Molainių k. Pušynėlio g. asfaltavimo su techninio darbo projekto parengimu pasirašyta 2021-05-31, o dėl Molainių k. Gardino g. – 2021-06-02. Abiejose sutartyse nustatytas galutinis darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tokiu būdu darbai Pušynėlio gatvėje turėtų būti baigti ne vėliau kaip šių metų lapkričio 31 d., o Gardino g. – ne vėliau kaip gruodžio 2 d. Pažymėtina, kad abiejose sutartyse numatytas darbų atlikimo termino pratęsimas. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 10 (dešimčiai) mėnesių dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo tiekėjo (negautas finansavimas, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas). Gali kilti klausimas, kodėl numatomi tokie ilgi terminai iš pažiūros paprastiems darbams atlikti? Paaiškiname – gatvių asfaltavimo darbai gali būti atliekami tik parengus techninį darbo projektą ir nustatyta tvarka gavus statybos leidimą. Projektavimas užtrunka, nes projekto sprendiniai turi būti suderinti su įvairiomis suinteresuotomis institucijomis. Pavyzdžiui, Gardino g. yra pakloti požeminiai elektros kabeliai, todėl AB ESO iškėlė reikalavimą parengti atskirą elektros tinklų apsaugos įrengimo projektą. Jame numatytus darbus, savivaldybei iš anksto apmokėjus, atliks ESO parinktas rangovas ir tik po to galės būti vykdomi gatvės pagrindų įrengimo ir dangos asfaltavimo darbai. Kitas pavyzdys – dalis Pušynėlio gatvės trasos patenka į privataus asmens valdomą žemės sklypą. Vasarą Lietuvoje negyvenusio savininko paieškos ir reikalingo sutikimo gavimas lėmė ilgesnį nei įprastai projektavimo paslaugos atlikimo terminą. Be to, Lietuvos Respublikos statybos teisė nustato, kad visuomenei svarbių objektų, kuriems priskiriamos ir gatvės miesto ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, statybos projektai privalomai turi būti viešinami, o savivaldybės lėšomis įgyvendinamiems projektams turi būti atliekama projektų ekspertizė. Tik atlikus šias apibrėžtą trukmę turinčias procedūras, darbams vykdyti pagal parengtus techninius projektus yra išduodami statybos leidimai. Molainių k. Pušynėlio g. statybos leidimas išduotas šių metų rugsėjo 24 d., Gardino g. statybos leidimo laukiama rugsėjo 28 d. Labai tikimės, kad rangovams darbams pradėti ir užbaigti neprireiks viso sutartyse nustatyto laiko, ir gatvės bus išasfaltuotos dar spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje.


Sveiki, noriu paklausti, kur reikia kreiptis ir kas turi atlikti tokią paslaugą kaip gatvės pavadinimo užrašymas. Nes mes gyvenam Spaustuvės gatvėje,kuri yra Staniūnuose,bet prasideda Panevėžyje ir yra dar toje pačioje gatvėje keli namai Vaivorykštės gatvės pavadinimu tas labai klaidina ieškančius adreso

Pagal pateiktą klausimą galiu atsakyti, kad dėl gatvės pavadinimo lentelės įrengimo Staniūnų kaimo teritorijoje reiktų kreiptis į Velžio seniūnijos seniūną. Papildomai noriu informuoti, kad Staniūnų kaime nebuvo ir nėra Adresų registre įregistruotų Vaivorykštės gatvės adresų. Vaivorykštės gatvė 2007-03-22 Tarybos sprendimu T-61 buvo pakeista į Spaustuvės.


Domina procedūrą gauti kompensaciją už valimo įrengimo įsirengima kaimo vietovėje

Kompensacijų už individualių nuotekų valyklų įrengimą skyrimo procedūra yra aprašyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos apraše https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f74fd05098f311eb9fecb5ecd3bd711c


Ar įmanoma pasikeisti pavardę? Man 19 m. Ar reikia kokių sutikimų ar ne?

Vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindus ir tvarką apsprendžia LR Teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 ,,Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos piliečiai gali pateikti prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę Civilinės metrikacijos įstaigoje tiesiogiai arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.  


Kaip gauti leidimą dėl eglės nupjovimo sodų bendrijoje? Eglės šakos pradėjusios ruduoti, yra netoli laidų ir namelio.

Jei medis auga privačioje mėgėjų sodo žemėje, ne sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklype, ne riboje su tuo sklypu, ne vandens telkinio apsauginėje juostoje, ne kurorto zonoje – leidimas nereikalingas.


Kur turėtume kreiptis, kad būtų pakeistas išvykimo grafikas iš Panevėžio autobusų stoties kryptimi Panevėžys-Daukniūnai?

Pageidavimus dėl eismo tvarkaraščių pakeitimų turite siųsti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai paštu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys arba el. paštu: [email protected].


Gyvename Radvilų gatvėje. Per 25 metus nebuvo nė sykio užsukęs greideris, nebuvo papilta nė viena mašina skaldos ar žvyro. Tarsi neegzistuotume. Jei esame pamiršti, tai norime priminti, jog Staniūnų kaime YRA Radvilų gatvė, kuriai reikalinga priežiūra.

Už Staniūnų k. Radvilų g. priežiūrą atsakinga Velžio seniūnija. Seniūnas informuotas apie gautą klausimą ir artimiausiu metu įvertins priežiūros darbų poreikį.

 


Norime pateikti prašymą būsto gavimui su jaunų šeimų subsidija. Ar dar yra skiriamos lėšos 2021 metais, ar nauja parama bus tik nuo 2022 metų? Ačiū.

Kadangi finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, todėl informacijos ar bus skirta papildomai lėšų neturime.


Sodų bendrijoje apgyvendinome vieną bičių šeimą. Pavasarį planuojame pastatyti dar vieną avilį. Į paramą už papildomą bičių maitinimą ar avilių įsigijimą nepretenduojame, medus tik savo reikmėms. Ar būtina kur nors registruoti turimą bityną?

Turimas bites reikėtų registruoti VMVT Panevėžio departamente adresu: Pažagienių k. Panevėžio r., telefonas: +370 45 431312.
Jeigu pageidaujate gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, reikia įregistruoti valdą, bites, su cukraus įsigijimo dokumentais (kvitais) ir nuo 2021-08-01 iki 2021-09-15 d. kreiptis Į Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių, 309 kab.


Užduokite savo klausimą


    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05