Dažniausiai užduodami klausimai

Sveiki, norejau paklausti, ar dar bus galima gauti kompostu deze, kur reikia kreiptis.Kur galima gauti informacijos apie tokias akcijas kaip si, nes apie kompostu dezes tik dabar suzinojom, kai jos jau dalinamos.

Bioskaidžių atliekų kompstavimo konteinerius pirko  ir rajono gyventojams pagal užpildytas anketas dalino Panevėžio regiono aptliekų tvarkymo centras.  Dėl detalesnės informacijos  ir tolimesnių akcijų reikia kreiptis į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro   vadybininkę Daivą Petkevičienę tel. 8 616 93726


Laba diena, statausi namą Ventos g. Molainių k., Panevėžio raj. Didžioji dalis gatvės yra asfaltuota, tik dalis apie 80 m ne. Kokia galimybė gauti Europos sąjungos finansavimą likusiai daliai asfaltuoti? Kur kreiptis del paraiškos teikimo?

Prašymą dėl likusios Ventos g. dalies Molainių k. asfaltavimo turėtumėte pateikti Panevėžio seniūnijos seniūnui.  Sprendimui asfaltuoti Ventos g. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis turi pritarti Panevėžio seniūnijos bendruomenių taryba, patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės taryba.


Kodel Panevezio rajono vaikai negali lankyti Panevezio muzikos mokyklos? Kur detis gabiems vaikams?

Panevėžio muzikos mokykla priima vaikus, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tik Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje.


Norejome suzinoti;ar reikalingi ziedai tokiantis antra karta?

Tai nėra privaloma, galima ir su žiedais ir be jų.


Laba diena, norėjau pasiklausti. Ar yra galimybė prisiteisti iš tėvo alimentų? ( man 19m. Mokausi profesinėje mokykloje). Mūsų šeimoje yra 5 nariai (mama, tėtis ir dar dvi seses bei aš).Mama niekur nedirba, stovi darbo biržoje, negauna jokios pašalpos,nes tėvas virš 1000lt uždirba. Mama pragyvena iš vienos dukroskuri gauna invalidumą 540lt. Sunkiai. Kaip minėjau tėvas uždirba virš1000lt, jis dirbantis, bet visa alga prageria. Neduoda pinigų mums, net nei ledo nenuperka, sako neturi pinigų, bet kiekviena diena iš darbo grižta girtas. Viena sese, pabaigė mokslus – Panevežio specialiojoje mokykloje. Gaunanti invalidumą. Okita sese mokinasi Kolegijoje. Ar yra galimybė man prisiteisti pinigų iš tėvo?

LR civilinio kodekso 3.192-1 str. nustatyta, kad tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu vaiko, sulaukusio pilnametystės, tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo. Teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir nustatydamas išlaikymo dydį, atsižvelgia į vaiko ir jo tėvų šeiminę bei turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes.

Kaip yra ne kartą nagrinėjamose bylose konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji, todėl apie tai teismas sprendžia, įvertinęs byloje surinktus įrodymus apie vaiko turimą turtą, pajamas (stipendiją, pašalpas ir pan.), poreikius (mokestį už mokslą, gyvenamosios vietos nuomos mokestį, išlaidas už komunalinius patarnavimus, mokslo priemonių įsigijimui reikalingas lėšas, maisto, aprangos įsigijimo ir kitokias būtinąsias išlaidas). Nustatydamas paramos būtinumą ir vaiko išlaikymo dydį, teismas privalo atsižvelgti ir įvertinti tėvų turtinę padėtį.

Dėl išsamesnės konsultacijos siūlome kreiptis nemokamos teisinės pagalbos į savivaldybės, kurioje esate deklaravęs gyvenamąją vietą, arba, jeigu neturite deklaruotos gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje faktiškai gyvenate, administraciją. Jeigu esate deklaravęs gyvenamąją vietą Panevėžio rajone, kreipkitės į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistus darbo dienomis 326 kabinete, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys (darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)


Ar reikalingi kokie nors leidimai arba sąlygos norint įsirengti nuotėkų valymo įrenginį privačioje namu valdoje?

Namų valdoje tokiems statybos darbams leidimai ir projektai neprivalomi. Jeigu sklypas yra saugomoje teritorijoje arba patenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar juostas tada reikia rengti supaprastintą projektą. Šiuos darbus reglamentuoja LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro įsakymas  „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“.


Ar reikalingi kokie nors leidimai iš rajono savivaldybės įsirengiant šunų dresūros aikštelę?

Žemės paskirtis turi būti komercinė. Statant I ar II grupės nesudėtingus statinius ar įrenginius jiems nei projektas nei leidimas neprivalomi, jei teisės aktai nenustato kitaip. Kiekvienu atveju siūlome konsultuotis.


Ar yra Jūsų savivaldybėje vienas atsakingas asmuo dėl viešųjų ir privačių ineresų derinimo?

Dėl viešųjų ir privačių ineresų derinimo atsakingas juridinio skyriaus vedėjas.


Užduokite savo klausimą


    Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05