Užduokite savo klausimą

  Klausimai ir atsakymai

  Laba diena, noreciau pasiteirauti apie pensijas daugiavaikem motinom,kokiu reikia dokumentu,kokiu reikia dokumentu jei vaikas dirba ir gyvena uzsienyje,Anglijoje.

  Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms dokumentų:

  motinos asmens dokumentas, gyvenimo aprašymas, gyv. vietos deklaracijos pažyma; visų vaikų gimimo liudijimai, dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ar jos vaikų pavardės keitimą; mirusių vaikų mirties liudijimai, visų vaikų charakteristikos, pateiktos mokymo staigų arba darbdavių, arba seniūnijų, o vaikų nuolat gyvenančių užsienio valstybėje – tos valstybės kompetentingos institucijos (su vertimu į lietuvių kalbą). Visų dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti.


  Laba diena, norėčiau sužinoti dėl socialinės pašalpos. Aš gaunu socialinę pašalpą 8 narių šeimai. Esu mama auginanti vaiką iki 2 metų, vyras stovi darbo biržoje. Vyras paveldėjo iš motinos 3ha žemės ir dabar jis ją nori parduoti. Kaip bus su paramom ir socialine pašalpa?

  Lietuvos   Respublikos   piniginės   socialinės   paramos  nepasiturinčioms  šeimos  ir  vieniems gyvenantiems asmenims  įstatymo 6 str. nustatyta, kad,  bendrai gyvenantys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu  atitinka visus nurodytus reikalavimus.

  Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo (toliau –Aprašas), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-07 sprendimu  Nr. T-6,  57.8 punkte nustatyta, kad Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, turi teisę 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos perleido nuosavybėn kitam asmeniui Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose nurodytą turtą ir nenurodo kaip įgyto naujo turto ar gautų piniginių lėšų, bei  12 mėnesių neskirti socialinės pašalpos ar nutraukti jos mokėjimą, o kompensacijų neteikti ar nutraukti jų mokėjimą 12 mėnesių, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo   piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, nustatytas Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip 0,5 šio turto vidutinės rinkos vertės dydžio;

  Parduodant žemę, prašytume vadovautis minėtomis Aprašo nuostatomis.

  Dėl smulkesnės informacijos, teirautis tel . 84558299.


  Gerą dieną. Noriu sužinoti ar man priklauso socialinė pašalpa? Šiuo metu mokausi aukštojoje mokykloje dieniniame skyriuje. Darbo biržoje nesu registruota. Galbūt yra mokamos tam tikros išmokos studentams?

  Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003,Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353; 2012, Nr. 136-6968; 2013, Nr. 10-421) 1 str. 2 p. nustatyta, kad „ bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai  (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai)  iki 8 metų;neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai  ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų.

  Į bendrai gyvenančių  asmenų sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (350,0Lt), arba nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų  (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.“

  Jeigu Jums nėra 24 metų, studijuojate aukštojoje mokykloje, esate netekėjusi ir neauginate savo vaikų, tada piniginė socialinė parama  Jums vienai nepriklauso.  Kad gauti piniginę socialinę paramą visai šeimai,  reikėtų kreiptis Jūsų tėvams.

  Dėl išsamesnės informacijos siūlome kreiptis telefonu – (8 45) 58 29 98.


  Laba diena, norejau paklausti kaip as galeciau per interneta atsistoti i eile del buto, ir del iseitines pasalpos gavimo? ar man butinai reikia vaziuoti i savivaldybe? Jai taip tai i koki kabineta man kreiptis?

  Dokumentus dėl socialinio būsto tvarko ekonomikos ir turto valdymo skyrius ir šio skyriaus specialistai galėtų paaiškinti tvarką. Išeitinės pašalpos savivaldybėje nėra mokamos. Jas nustatyta tvarka gali mokėti darbdavys.


  Norėčiau paklausti: persiregistravome į butą Panevėžio rajone (Dembavoje, sia savaite) taip pat sudarėme ir nuomos sutartį. Vyras stovi darbo biržoje (savaitę), man likę mažiau nei 70 dienų iki gimdymo(išmokų iš sodros negaunu). Ar mums priklauso socialinė pašalpa bei kompensacijos už būsto šildymą bei geriamąjį vandenį, ir jei taip, nuo kada galima pradėti tvarkytis dokumentus?

  Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad Jūsų šeimai priklausytų nuo 2013-10-01 socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacija.
  Dėl smulkesnės informacijos bei prašymo- paraiškos užpildymo piniginei socialinei paramai gauti, Jums reikėtų kreiptis į Velžio seniūniją, arba į Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių, 118 kab. adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Su savimi turėkite gydytojų komisijos išduotą pažymą, kad likę mažiau nei 70 kalend. dienų iki gimdymo, nuomos sutartį, geriamojo vandens ir nuotekų atsiskaitymo knygelę, bei asmens dokumentus. Esant neaiškumams skambinti tel. 8 45 582998


  Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-03 10:54