Kelionės į darbą kompensacija galės naudotis daugiau kvalifikuotų specialistų

Panevėžio rajono savivaldybė siekia sudaryti palankesnes sąlygas įdarbinti kvalifikuotus specialistus,  užtikrinant gyventojų teisę į kokybiškas ugdymo, gydymo, kultūros ir socialines paslaugas.

Tuo tikslu šiandien Savivaldybės taryba patvirtino atnaujintą pedagogų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.

Dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensaciją gauti sumažintas minimalus atstumas iki darbovietės. Lengvata priklausys darbuotojams, kurių faktinė gyvenamoji vieta nuo darbo vietos nutolusi daugiau kaip 5 km, iki šiol buvo 10 km.

Pagal naują tvarkos aprašą bus mokama dvigubai didesnė kompensacija visiems sveikatos priežiūros įstaigų gydytojams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams; kultūros ir meno įstaigų kultūros ir meno darbuotojams; socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų srities darbuotojams ir slaugytojams, seniūnijų ir kitų įstaigų socialiniams darbuotojams, atsižvelgiant į atstumą iki darbo vietos.

Kai atstumas sudaro nuo 5 iki 16 km – 2 Eur už vieną darbo dieną; nuo 16 iki 26 km – 4 Eur už vieną darbo dieną; daugiau kaip 26 km – 6 Eur už vieną darbo dieną.

Šis Savivaldybės tarybos patvirtintas sprendimas įsigalios 2024 m. liepos 1 d. Jam įgyvendinti iki metų pabaigos reikės apie 50 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.


Savivaldybės informacija