Panevėžio rajono savivaldybė įspėja gyventojus apie galimą pavasario potvynį ir prašo atsakingai ruoštis galimam pavojui, siekiant apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dabartiniais duomenimis, šių metų pavasario potvynis gali būti panašus į kilusį 2010 m.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD prie VRM) Panevėžio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai pataria gyventojams, kaip pasirengti potvyniui ir kaip elgtis grėsmės metu.

PRIEŠ PRASIDEDANT POTVYNIUI

Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Nėščioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos patariama išvykti į saugesnes vietas.

Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:

 • Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
 • Apsirūpinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
 • Parūpinkite ne mažiau  kaip 10-čiai parų:
 1. Ilgai negendančių maisto produktų,
 2. Medikamentų,
 3. Geriamojo vandens,
 4. Degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
 5. Mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.
 • Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
 • Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
 • Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
 • Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
 • Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo.
 • Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
 • Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
 • Išvežkite iš užliejamų vietų  trąšų ir pesticidų atsargas.
 • Patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
 • Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
 • Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
 • Apdrauskite savo ir  šeimos narių gyvybę bei turtą.
 • Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę,  prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes,  išjunkite  elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad būtų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniūnijoje.

KILUS POTVYNIUI

Rekomenduojama evakuotis iš potvynio zonos.

Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariama:

 • Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę vieni kitiems padėti.
 • Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
 • Mokėkite pagalbos  ženklus:
 1. Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba.
 2. Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) – reikalinga skubi pagalba.
 • Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite  kartimi.
 • Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
 • Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į  netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.
 • Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos  į laukus.

PASIBAIGUS POTVYNIUI

Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

Daugiau patarimų, kaip pasiruošti potvyniui ar kitoms galimoms ekstremalioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje: https://www.lt72.lt/.

Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius galima peržiūrėti internetiniame puslapyje https://potvyniai.aplinka.lt/map.


Parengta pagal PAGD prie VRM Panevėžio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos informaciją

image_print