Jaunimo siekis – įprasminti savo veiklą visuomeniniuose bei demokratiniuose procesuose

Minint Europos jaunimo savaitę Panevėžio rajono savivaldybėje vyko konferencija „Kas iš to?“. Panevėžio rajono savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos organizuotame renginyje diskutuota aktualiomis jaunimo dalyvavimo visuomeniniuose bei demokratiniuose procesuose temomis.

Renginio dalyvius pasveikinęs Savivaldybės meras Antanas Pocius pasidžiaugė gausiai susirinkusiais jaunimo atstovais ir jų aktyviu susidomėjimu šalies bei pasaulio politiniais, socialiniais, kultūriniais procesais.

„Dažnai sakoma, kad jaunimas – mūsų ateitis. Tačiau matydamas, kaip aktyviai, smalsiai ir žingeidžiai įsitraukiate į šalies gyvenimą, visuomeninius procesus, galiu tvirtinti – esate mūsų visuomenės dabartis. Gyvenate, mokotės, kuriate, svajojate ir įgyvendinate svajones čia ir dabar“,– sakė meras.

Jaunimo auditoriją taip pat sveikino Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narės Modesta Petrauskaitė ir Ramutė Kavaliauskaitė, dalyvaujančios Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veikloje.

Renginį vedė Panevėžio rajono jaunimo reikalų tarybos „Apskritasis stalas“ prezidentas ir Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Dominykas Židonis.

„Kas iš to?“ – kodėl toks konferencijos pavadinimas? Į klausimą galime žiūrėti dvejopai: pirma – kas iš to mano dalyvavimo – tiek visuomeniniame gyvenime, tiek ir čia, pačiame renginyje, antra – kas iš to, kad esame jauni, kokiomis galimybėmis galime pasinaudoti”,– konferencijos idėją apibūdino D. Židonis.

Pirmoji konferencijos darbotvarkės tema – jaunimo dalyvavimas visuomeniniuose ir demokratiniuose procesuose. Diskutuota, kokiomis galimybėmis jaunas žmogus gali pasinaudoti darydamas įtaką procesų raidai, kokia jauno žmogaus nuomonės reikšmė vietiniu, nacionaliniu ir europiniu lygmeniu.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas Umberto Masi pristatė VOTE16 idėją, siūlančią jaunimui suteikti teisę nuo 16 metų balsuoti savivaldybių tarybų ir mero rinkimuose. Susitikimo metu užvirė arši diskusija, debatai tarp dalyvių. Vieni pasisakė už balsavimą nuo 16 metų, kiti prieš, pateikdami savo argumentus.

Antra darbotvarkės tema, svarbi šių dienų aktualija, reikalaujanti žinių ir atsakingo pasirengimo  –  mobilizacija ir pilietinis pasipriešinimas.

Apie išgyvenimą, pasirūpinimą savimi ir artimaisiais X dienos atveju jaunimui kalbėjo Ramūnas Trimakas, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos  Pilietinio pasipriešinimo skyriaus viešojo administravimo specialistas. 

Tiek konferencijos organizatoriai, tiek diskusijose aktyviai savo nuomonę reiškę dalyviai sutarė, kad tokie renginiai labai naudingi, ugdant jaunimo atsakomybę, skatinant domėtis jaunimui suteikiamomis  galimybėmis, padrąsinant įsitraukti į visuomeninius bei demokratinius procesus.


Savivaldybės informacija