Išleistas 2021 m. Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorius

Panevėžio rajono viešoji biblioteka kasmet parengia Panevėžio rajono jubiliejinių datų kalendorių. Jame pažymėta daug reikšmingų 2021-ųjų įvykių.

Kovo 30 d. sukanka 160 metų, kai (1861 m.) Puziniškyje gimė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Juozo Zikaro metais. Minėsime skulptoriaus 140-ąsias gimimo metines.

2021 m. sukanka 70 m., kai įsteigta Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Kalendoriuje minimi daugelio Panevėžio rajoną ir Lietuvą garsinusių ir dabar garsinančių Panevėžio krašto žmonių vardai, Panevėžio rajonui svarbios datos, įvykius.

Visas datas rasite  http://www.panrbiblioteka.lt/lt/krastotyra/krastotyros-kalendorius.

Sudarant kalendorių naudoti įvairūs šaltiniai: enciklopediniai, bibliografiniai, informaciniai, periodiniai leidiniai, bibliotekos kraštotyros kartoteka, elektroninės duomenų bazės. 


 Viešosios bibliotekos informacija