Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo (tikslinimo) planų rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo (tikslinimo) planų rengimo projektas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T-226 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl kai kurių Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo“ pakeitimo“.

Planų rengimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 486, el. paštas [email protected] .

Planuojama teritorija – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija, 217 710,64 ha.

Planavimo tikslai: parengti Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų erdvinių duomenų keitimo (tikslinimo) planus, aiškinamuosius raštus, suderinti parengtus planus su institucijomis įstatymų nustatyta tvarka.

Dėl informacijos galima kreiptis – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31, faks. (8 45) 58 29 75.

Pasiūlymus ir (ar) paklausimus gali teikti raštu planų rengėjui, planų rengimo organizatoriui (Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]) aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Planų rengimo informaciją galima rasti savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/teritoriju-planavimo-dokumentai-specialieji-planai/


Architektūros skyriaus informacija