Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Vieno buto gyvenamojo namo Vyčių g.33, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. paskirties keitimas į dviejų butų gyvenamąją paskirtį, formuojant du nekilnojamojo turto kadastro vienetus, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Vyčių g.33, Staniūnų k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., (žemės sklypo kad. Nr.6690/0009:635).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

Būsima statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „GA Projektai“, Siesrauto g.9, LT-37450 Panevėžys, projekto vadovas: Gintaras Aleliūnas, tel. +370 687 82958, el. p.: [email protected].

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Mūsų namai“, į.k. 304697368, Nevėžio g. 54-35, Velžio k., LT-38129 Panevėžio r., tel. +370 659 06080, el. p.: [email protected].

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00, projektuotojo patalpose adresu  Siesrauto g.9, LT-37450 Panevėžys iš anksto susiderinus laiką arba Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti iki 2024.04.02, 16.00 val. projektuotojui adresu: Siesrauto g.9, LT-37450 Panevėžys ir el. paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas), viešo susirinkimo elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda:

Viešas susirinkimas vyks 2024.04.02, 16.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/5085907561?pwd=WE52aS9PcDM1OWUvODkrR1pPUDQrZz09


Architektūros skyriaus informacija