Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad pradedamas rengti ,,Pagalbinio ūkio paskirties pastato – sandėlio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Armuliškių g. 10 statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris sandėlio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Armuliškių g. 10 (žemės sklypo kad. Nr. 6644/0003:369).

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sandėlys 7.17.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Statinio kategorija: Neypatingas.

Projektuotojas: R. Šuto individuali veikla, Gumbės g. 39, Panevežys, tel. +370 61010568,

el. paštas: [email protected] , statinio architektas J. I. Paužuolienė (At. Nr. A 1186), Projekto vadovas: J. I. Paužuolienė (At. Nr. A 1186 tel. +370 61010568, el. paštas: [email protected];

Statytojas: V. Ž., D. Ž.

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2023-08-25 nuo 10.00 val. iki 16.00 val. adresu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.panrs.lt skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai pasiūlymai“ arba adresu Savanorių a. 12, Panevėžys“.

Informacija teikiama tel.: +370 61010568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu [email protected];

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu Savanorių a. 12, Panevežys ir el. paštu: [email protected];  per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks Savanorių a. 12, Panevėžyje 2023-08-25 nuo 15:00 val. iki 16.00 val. Transliacijos nuoroda:


Architektūros skyriaus informacija