Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
  • turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
  • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
  • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Paraiškų teikimo procesas

Dėl registracijos ŠMIR-e prašome kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Iloną Čingienę, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected]

Elektroninės paraiškos pildomos  el. paslaugų portale www.nspr.smm.lt , kurios gali būti:

  • savivaldybės lygmens;
  • nacionalinio lygmens.

Informacija dėl paraiškos pildymo NVŠ programų teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas

Elektroninės paraiškos teikiamos iki 2022 m. spalio 1 d., pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. 

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), ir gavus informaciją iš NŠPR tvarkytojo, kad programa įregistruota, būtina užpildyti programos paraišką, kuri yra integruota prie registravimo formos. Ją užpildęs NVŠ teikėjas, turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktos programos turinį.

 Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR-e. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

 Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

 NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

NVŠ klausimais konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės Sigita Jasiūnienė tel. 8 620 63 289; el. p. [email protected], Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected]


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

image_print