Panevėžio rajono savivaldybės administracija informuoja dėl medžioklės draudimo privačiuose žemės plotuose, patenkančiuose į Sauliaus Ulio individualaus medžioklės ploto vieneto teritorijas Panevėžio, Ramygalos, Vadoklių ir Velžio seniūnijose.

Medžioklės draudimo privačiuose žemės sklypuose gyventojų prašymus nagrinėja ir sprendimus priima Medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija, patvirtinta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-10 įsakymu Nr. A-71, sudaryta iš šešių asmenų, atstovaujančių Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, Medžiotojų ir žvejų draugijai, Žemės savininkų sąjungai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Miškų savininkų asociacijai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

 Žemės sklypo savininkas savo valia pateikia (atneša arba atsiunčia), rašytinį sprendimą  kartu su nuosavybės teise patvirtinančiu dokumentu. Komisija gautą rašytinį sprendimą nagrinėja posėdyje ir priima sprendimą tenkinti ar netenkinti žemės sklypo savininko sprendimą drausti medžioti jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Komisija, priėmusi sprendimą, informuoja žemės sklypo savininką apie tenkintą prašymą uždrausti medžioti, taip pat primena, kad medžiojamų gyvūnų žala nebebus atlyginama, apie finansavimo netekimą dėl prevencinių priemonių, jei iškyla medžiojamų gyvūnų platinamų užkrečiamų ligų pavojus ir apie tai, kad privalomi nurodymai dėl šių gyvūnų gausos reguliavimo tenka žemės sklypo savininkui.

 Komisija apie priimtus sprendimus taip pat informuoja Aplinkos ministeriją, Valstybinę mokesčių inspekciją ir medžioklės ploto vieneto naudotoją apie medžioklės uždraudimą tame žemės sklype.

Medžioklės Lietuvos teritorijoje taisyklėse nurodyta, kad uždraudus medžioklę tam tikrame žemės sklype, medžiotojai gali praeiti/pravažiuoti, gali būti tame žemės sklype vykdoma sužeisto gyvūno paieška.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai neturi įgaliojimų ir neorganizuoja medžioklės uždraudimo privačiuose žemės sklypuose. Draudimas medžioti privačiame žemės sklype gali būti pareikštas tik paties žemės savininko valia.


                                           Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija

 

image_print