Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti  Kitos (ūkio) paskirties pastato, Panevėžio r., Linkaučiai, Truskavos g.(Unikalus Nr.: 6634-0002-0043) statybos projektas.

Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Panevėžio r., Linkaučiai, Truskavos g. unikalus sklypo Nr.: 6634-0002-0043.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Kitos (ūkio) paskirties pastatai.

Projektuotojas – Zita Mankienė, ind. veikla Nr.: 470608, el. paštas:[email protected], tel. 8 686 29226.

Architektas/ PV Zita Mankienė tel.: 8 686 29226; el. p.: [email protected]

Statytojas – A.K.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt   skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“ ir A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžyje, nuo pirmadienio iki penktadienio 8 -17val.

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžys, bei elektroniniu paštu: [email protected]. Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2020 m. 01 mėn. 15 d.

Viešojo svarstymo vieta: A. Smetonos g. 1- 5, Panevėžys, svarstymo data 2020-01-15  d., 17- 18 val.