Informacija apie viešinamo statinio projektavimą ir jo svarstymą su visuomene

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Vieno buto gyvenamojo namo (unikalus Nr.6699-4005-0014), Saulėtekio g. 22, Vaivadų k., Panevėžio sen.,Panevėžio r., paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamąjį namą neatliekant statybos darbų  statybos projektas“.

Saulėtekio g. 22, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Esanti – Gyvenamoji (Vieno buto gyvenamieji namai) – 6.1., Būsima – Gyvenamoji (Dviejų butų gyvenamieji namai – 6.2.

Statybos rūšis: Paskirties keitimas neatliekant statybos darbų.

Statinio kategorija: Neypatingas.

Projektuotojas: D. Žilinsko individuali įmonė, įmonės kodas 148168927, J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys, tel.: +370-650-39155, el. p.: [email protected]

Projekto vadovas: V. Undzėnas

Statytojai: A.U., D.U., P.U., O.U..

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.panrs.lt skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“ arba projektuotojo buveinėje adresu J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl rengiamo projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką adresu: J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys, arba elektroninio pašto adresu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus galima teikti iki 2023-06-21, 17:30 val.

Viešo susirinkimo vieta: J. Žemgulio g. 46-214, Panevėžys.

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2023-06-21, nuo17:30 val.


Architektūros skyriaus informacija