Informacija apie UAB „Kelprojektas“ parengtą UAB „Autotėkmė“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Panevėžio r. Pagiegalos II smėlio telkinio išteklių naudojimo ir atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informuojame, kad UAB „Kelprojektas“ parengė UAB „Autotėkmė“ planuojamos ūkinės veiklos ( PŪV) – Panevėžio r. Pagiegalos II smėlio telkinio išteklių naudojimo, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-07
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Autotėkmė“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Panevėžio r. Pagiegalos II smėlio telkinio išteklių naudojimas;
  4. PŪV vieta: Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Kaubariškio k.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1ToDE1WDHYZoP22avbBge_dCsJwI0eocO/view?usp=share_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Panevėžio apskritis (13);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Architektūros skyriaus informacija