Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie priimtą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos patvirtinimo“, 5.3.1 ir 10.2.1 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. 864 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

 Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius (tel. +370 684 18027, el. p. [email protected]) ir patarėjas Darius Sriubas (tel. +370 660 31979, el. p. [email protected]).

Planavimo tikslai:

  • valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelio teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Vyriausybės nutarimu galima Teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0273b3907fd611eea5a28c81c82193a8), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-magistralinio-kelio-a17-panevezio-aplinkkelio-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://tpdris.lt, TPD Nr.S-NC-00-23-891).

Ši informacija taip pat skelbiama Panevėžio rajono savivaldybėje, Panevėžio miesto savivaldybėje, jų interneto svetainėse ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo (ir jo metu) ar susipažinimo su parengtais valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir jo metu.


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija

image_print