Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. lapkričio 15 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-362-(8.20.), 2016 m. lapkričio 22 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1353 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Vadoklių g. 10, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ patvirtintas valstybinės žemės sklypo, reikalingo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybės teisėmis valdomiems pastatams (administraciniam pastatui su priklausiniais) eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektas. Suformuotas 0,2604 ha žemės sklypas, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Projektą parengė UAB „Geodera“.