Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 30 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-722-(8.20.), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 7 d.  įsakymu Nr. A-1148 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Ramygalos m., Sporto g. 23, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“  patvirtintas valstybinės žemės sklypo, Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybės teisėmis valdomo pastato (vaikų darželio) eksploatavimui, formavimo ir pertvarkymo projektas. Suformuotas 0,5516 ha žemės sklypas, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Projektą parengė UAB „ADOLJANA“.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-19 18:39

image_print