Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Informuojame, kad parengtas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6640/0001:81, PANEVĖŽIO R. SAV., MIEŽIŠKIŲ SEN., DVARININKŲ K., PAKALNIŲ MIŠKE, DETALIOJO PLANO KEITIMO (toliau – Detalusis planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.

Plano organizatorius, įvertinęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento Vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atlikimo, priėmė sprendimą (2022 m. vasario 24 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-108 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 6640/0001:81, Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., Pakalnių miške, detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymos patvirtinimo“) neatlikti Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Beržų g. 3, 36237 Panevėžys, tel. (8 45) 43 21 99.

Detaliojo plano keitimo ir SPAV atrankos rengėjas – Aurelija Čergelienė, individualios veiklos pažymos Nr. 1108275, adresas: Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav., tel. 8 676 42727, [email protected]

Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Įsakymu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima plano rengėjo buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje https://www.panrs.lt (https://www.panrs.lt/administracine-informacija-planavimo-dokumentai-teritoriju-planavimo-dokumentai-detalieji-planai/).


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius