Vadovaujantis 2021 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 429 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos  Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos ir projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, parengtas projekto „Rail Baltica” geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) projektas.

Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 , 44192 Kaunas, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Kontaktinis asmuo – Vilma Vanagaitė, tel. +370 690 42696, [email protected], teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus, tel. +370 640 25664, el. p. [email protected].

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, tel. +370 684 18027, el. p. [email protected], ir Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnioji patarėja Natalija Baranauskienė, tel. +370 690 27219, el. p. [email protected] ir Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Aldas Genys, tel. +370 660 44577, el. p. [email protected].

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo: „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. [email protected], projektų administratorius  Martynas Ramoškis tel. +370 665 60686 , el. p. [email protected]  „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą; 
 2. numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą; 
 3. numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai. 

Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu nuo 2024 m. sausio 4 d. iki 2024 m. kovo 5 d. imtinai galima:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje: https://sumin.lrv.lt/;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS) interneto svetainėje https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-21-349.

Papildomai su Specialiojo teritorijų planavimo dokumento konkretizuotais sprendiniais galima susipažinti Web GIS internetinėje erdvėje: https://arcg.is/11aivy.

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2024 m. sausio 15 d. iki 2024 m. kovo 5 d. imtinai vyks:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buveinėje, adresu Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius (visuomenės priimama tik iš anksto susitarus nurodytais kontaktais);
 • Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjo buveinėje adresu Žalgirio g. 90 (D korpusas), 09303 Vilnius;
 • Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas;
 • Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Žeimių g. 13, 55158 Jonava.
 • Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai;
 • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys;
 • Pasvalio rajono savivaldybės administracijos patalpose adresu Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys.

Viešas svarstymas, kurio metu bus viešai supažindinta su specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, organizuojamas 2024 m. kovo 5 d. 17:00  val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos buveinėje (Tarybos salėje), adresu Žeimių g. 13, 55158 Jonava.

Viešas svarstymas papildomai bus transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą (nuoroda prisijungimui: https://msteams.link/6UW6), asmenys, pageidaujantys gauti šią nuorodą elektroniniu paštu, taip pat gali kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected].

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikiami planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.


Architektūros skyriaus informacija

image_print