Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Sunly Land, UAB, Vilniaus g. 28-1, LT-01402 Vilnius, https://sunly.ee/lt/, +370 6852 1249, [email protected].  

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, https://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  [email protected].

PŪV pavadinimas ir vieta: Sunly Land, UAB iki 50 vėjo elektrinių parkas Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Ramygalos sen., Raguvos sen., Vadoklių sen. Vieta – Panevėžio r. sav., Krekenavos sen. Norušių k., Radviliškių k.; Ramygalos sen. Apušoto vs., Aukštadvario k., Aukštadvario vs., Barklainių I k., Daniūnų k., Daukšynės k., Džiugailių k., Glebauskų k., Gudelių l k., Joskildų k., Jovaišių k., Judikonių k., Juškaičių k., Kraujelių k., Masiokių k., Pašilių II k., Raukštonių k., Rimaisų k., Sokelių k., Šlekių k., Užkalnių k., Vaidilių k.; Raguvos sen. Užunevėžių k.; Vadoklių sen. Alančių k., Geležių k., Genėtinių k., Klebonų k., Stebėkių I k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija; Kėdainių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, [email protected].

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2023.08.18. Nuoroda į PAV ataskaitą: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/08/POVEIKIO-APLINKAI-VERTINIMO-ATASKAITA-IKI-50-VEJO-ELEKTRINIU-PARKAS-PANEVEZIO-R.-SAV.-KREKENAVOS-SEN.-RAMYGALOS-SEN.-RAGUVOS-SEN.-VADOKLIU-SEN.pdf

PAV popierinė ataskaita eksponuojama: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00, +37052107210; Krekenavos seniūnijos patalpose (Birutės g. 6, Krekenavos mst., +370 698 59 639), pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.); Ramygalos seniūnijos patalpose (Vadoklių g. 10, Ramygalos m., +370 687 70 036) pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.); Raguvos seniūnijos patalpose (Laisvės g. 13, Raguvos mstl., 845591310), pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.); Vadoklių seniūnijos laikinose patalpose (Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., +370 686 61 225) pirmadienį-ketvirtadienį 8:00-17:00 val., penktadienį 08:00-15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45 val.).  

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai) teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, kuris vyks 2023-09-20 17:10, PAV dokumentų rengėjui raštu (Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT-01108 Vilnius) arba el. paštu [email protected].

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu:

  • 2023-09-20 17:10 Krekenavos kultūros centro patalpose (I aukštas., Birutės a. 1, Krekenavos mstl., Panevėžio r., +370 698 59 639)  vyks nuotoliniu būdu;
  • 2023-09-20 17:10 Ramygalos seniūnijos patalpose (Vadoklių g. 10, Ramygalos m., +370 687 70 036) vyks fiziniu ir nuotoliniu būdu (hibridiniu);
  • 2023-09-20 17:10 Raguvos seniūnijos patalpose (Laisvės g. 13, Raguvos mstl., 845591310) vyks nuotoliniu būdu;
  • 2023-09-20 17:10 Vadoklių seniūnijos laikinose patalpose (Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., +370 686 61 225) vyks nuotoliniu būdu;
  • ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAxMjE1MzQtNjg3OS00OTBkLWJjZWQtMGQyYjcxZTlmZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246a6261a-37c5-408c-8854-88dcae0e6831%22%2c%22Oid%22%3a%22e95761e4-b746-4796-bceb-76252aad1959%22%7d


Architektūros skyriaus informacija