Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos ir ūkininko veiklai reikalingų statinių statybos vietoms parinkti

Informuojama, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas (ūkininko sodybos ir pagalbinių pastatų statybos vietai parinkti).

Projekto tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastro Nr. 6682/0001:0470), esančio Pramonės g., Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav. išskirti užstatymo zoną t.y. parinkti vietą ūkininko sodybos bei pagalbinių ūkio pastatų statybai. Siekiant šio tikslo, parengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Parinktoje sodybai vietoje ūkininkas planuoja statyti gyvenamąjį namą, pagalbinius ir ūkinius pastatus.

Planas rengiamas, visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese vykdomas, supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Benamonas Ilgutis, Aida Ilgutienė

Plano rengėjas- UAB „Geodera“ J. Žemgulio g. Nr. 46, Panevėžys, tel. 867222087Matininkas Donatas Rapkevičius.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti, pateikti motyvuotas pastabas ir pasiūlymus raštu, nurodant vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą, UAB „Geodera“ firmoje J. Žemgulio g. Nr.46, Panevėžyje,, bei Panevėžio r. sav. administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys nuo 2019 m. gruodžio 06 d. iki 2019 gruodžio 20 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. Viešas svarstymas vyks 2019 gruodžio 20 d.16.00 val. Panevėžio r. sav. administracijos Architektūros skyriuje, Vasario 16- osios g. 27, Panevėžys.