Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Veteranų g. 19, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektiniai pasiūlymai

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Adresas: Veteranų g. 19, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., skl. Kad. Nr.: 6613/0002:298 Dembavos k. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo esama paskirtis: Kita. Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinio paskirtis – mokslo.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas: UAB “Projektų ekspertai”, Draugystės g. 19 – 341 kab., LT51230 Kaunas. Projekto vadovė – Raimonda Vaičiūnienė, [email protected], +370 618 14001, UAB “Projektų ekspertai”.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., el. paštas: [email protected], Tel. Nr.: 8 45 594 369.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: UAB “Projektų ekspertai” patalpose, Draugystės g. 19 – 341 kab., Kaunas, iki 2022 m. spalio 27 d., I-V nuo 9:00 iki 17:00 val. iš anksto susitarus arba Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai“. Informacija teikiama tel.: +370 618 14001.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti elektroniniu paštu: [email protected] arba registruotu laišku adresu: UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g.19-341, LT-51230 Kaunas, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (laikas, adresas): 2022 spalio 27 d. 15:00 val.
Viešinimo metu galiojant karantino sąlygoms, viešinimo procedūra vyks naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (nuotoliniu) būdu. Prisijungimo nuoroda: https://bbf.lt/ePQid


Architektūros skyriaus informacija

image_print