Į naująjį sporto aikštyną – rekonstruotomis gatvėmis

Kilus diskusijoms dėl planuojamo sporto aikštyno Dembavoje sprendinių, Panevėžio rajono savivaldybės vadovai inicijavo stadiono statybai pritarančių ir prieštaraujančių gyventojų susitikimą.  Gyventojų poreikiams skirtos aktyvaus laisvalaikio erdvės būtų įrengtos savivaldybės biudžeto lėšomis.

„Tai jau ne pirmas toks susitikimas su dembaviškiais. Mums reikalinga jų išdiskutuota nuomonė, bendra pozicija, nes nekantraujame pradėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras. Be to, mes linkę į papildomus susitarimus, kompromisus, susijusius su stadiono statyba“, – sako savivaldybės meras Antanas Pocius. Apie stadiono Dembavoje statybos bei papildomus susitarimus bus informuoti ir savivaldybės tarybos nariai rugsėjo 28 dieną vyksiančiame posėdyje.

Susirinkime kompromisiniam susitarimui pritarė visi dalyviai, išskyrus vieną daugiabučio gyventoją. Pasiūlymus, nepritarimą ir asmeninę nuomonę šiuo klausimu jis išdėstė savivaldybės merui skirtame pareiškime, kuriame teigia pasiliekantis teisę rengti pilietines akcijas, įtraukiant gyventojus ir žiniasklaidą.

Pasak mero A. Pociaus, viliamasi, kad sporto aikštyno statybos, papildomai pasiūlyti susitarimai dėl Dembavos Vingiuotosios ir  Svajonių gatvių rekonstrukcijų, užfiksuoti susitikimo protokole, atitiks didžiumos dembaviškių lūkesčius.

Įgyvendinus projektą augančios priemiestinės gyvenvietės gyventojams bus sudarytos palankios sąlygos vykdyti daugiau įvairių sporto veiklų lauke, ugdyti fiziškai aktyvią bendruomenę. Įrengta laisvalaikio praleidimo zona su sporto aikštynu padidins gyvenvietės patrauklumą.


Savivaldybės informacija