1

Gyvenu Krekenavoje, daugiabutyje. Po langais nuosavame name gyvenantys kaimynai labai triukšmingai (dažniausiai vakarais) tvarkosi savo teritoriją bei automobolius. Iki kurios valandos darbo dienomis ir savaitgaliais jie gali triukšmauti? Kokiais teisės aktais galėčiau remtis, bandydama su jais tartis?

LR Triukšmo valdymo įstatymas nurodo, kad vakaro metas yra nuo 18-22 val., nakties metas nuo 22-6 val. Vakaro metu negalima garsiai triukšmauti, o nakties metu turi būti visiškai tylu. Daugiau informacijos rasite LR Triukšmo valdymo įstatyme.

Kur kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo?
Dėl kaimynų keliamo triukšmo (garsiai klausomos muzikos, dainavimo, grojimo muzikos instrumentais, šūkavimo, bute atliekamų triukšmingų remonto darbų  ir kt.), gyventojai gali kreiptis į policiją, skambindami bendruoju pagalbos tel. 112. Jei kaimynai triukšmauja nuolatos, galima raštu kreiptis į apylinkės inspektorių, prižiūrintį tos gyvenamosios vietos teritoriją.