Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono gyventojams teikti prašymus dėl individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – INVĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio
31 d.

Prašymai priimami nuo 2022 m. vasario 25 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 15.00 val. imtinai.

Su Prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

  1. statybą leidžiantis dokumentas;
  2. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų INVĮ paleidimo–derinimo darbų aktas ir atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas;
  3. atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija;
  4. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

  Visos teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos asmens parašu.

 Popierinius prašymus su pridedamais dokumentais pristatyti į Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, 211 kab. Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Dėl dokumentų priėmimo laiko suderinimo ir dėl detalesnės informacijos teirautis el. paštu andrius.garuckas@panrs.lt arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu 8 698 57 859.

Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašas čia

Prašymo forma čia

Savivaldybės informacija

image_print