2024-02-19

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono gyventojams teikti prašymus dėl individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – INVĮ) statybos išlaidų dalinio kompensavimo. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Prašymai priimami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. 15.00 val. imtinai.

Su Prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

  1. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų INVĮ paleidimo–derinimo darbų aktas;
  2. atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija;
  3. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, statybos darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

Visos teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos asmens parašu. Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) eurų.

Popierinius prašymus su pridedamais dokumentais pristatyti į Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, 311 kab. Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Dėl dokumentų priėmimo laiko suderinimo ir dėl detalesnės informacijos teirautis el. paštu [email protected] arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu 8 618 08 639.

Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

image_print

Privacy Preference Center

Skip to content