Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2020-08-20 Tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-08-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota

Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai

Nr. Klausimas Dokumentai Laikas Pranešėjas
1 Dėl Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo (Nr. T2-174)  0_document.docx
 1_document.docx
 2_document.docx
 3_document.docx
 4_document.docx
 5_document.docx
 6_document.docx
 7_document.docx
 8_document.docx
 9_document.docx
 10_document.docx
 11_document.docx
 12_document.docx
 13_document.docx
 14_document.docx
 15_document.docx
 16_document.docx
 17_document.docx
 18_document.docx
 19_document.docx
 20_document.docx
 21_document.docx
 22_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo projektų rengimui pagal savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę (Nr. T2-175)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pritarimo projekto „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ įgyvendinimui pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (Nr. T2-176)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise (Nr. T2-177)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-137 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-62 " Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo " pakeitimo" pakeitimo (Nr. T2-178)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T2-179)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T2-180)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-41 nutraukimo (Nr. T2-181)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-42 nutraukimo (Nr. T2-182)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl 2015 m. liepos 13 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. S2-43 nutraukimo (Nr. T2-183)  0_document.docx
 1_document.pdf
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. T2-184)  0_document.xlsx
 1_document.pdf
 2_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl maitinimo organizavimo Panevėžio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-185)  0_document.docx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-186)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.B. (Nr. T2-187)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą E.B. (Nr. T2-188)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.S. (Nr. T2-189)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą S.K. (Nr. T2-190)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą J.K. (Nr. T2-191)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R.K. (Nr. T2-192)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A.P. (Nr. T2-193)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Panevėžio ir Upytės seniūnijose specialiojo plano rengimo (Nr. T2-194)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. T2-195)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T2-196)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2020–2021 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-197)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T2-198)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ (Nr. T2-199)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl turto nurašymo (Nr. T2-200)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais (Nr. T2-201)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo (Nr. T2-202)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl patalpų nuomos (Nr. T2-203)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T2-204)  0_document.docx
 1_document.xlsx
 2_document.xlsx
 3_document.xlsx
 4_document.xlsx
 5_document.xlsx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T2-205)  0_document.xlsx
 1_document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Informacija apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitą pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (Nr. T2-206)  document.doc
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl turto pirkimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. T2-207)  document.docx
00:00:00 - 00:00:00

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Posėdžių paieška